WARSZTATY ARTYSTYCZNE
WARSZTATY ARTYSTYCZNE

OTWARTE WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIERZY

Program obejmuje następujące grupy zagadnień:

- rozwijanie różnych form aktywności twórczej dzieci i młodzieży głównie poprzez realizację szeregu nowatorskich projektów specjalnych w formie warsztatów i innych przedsięwzięć twórczych pod opieką profesjonalnych artystów
- realizację projektów artystycznych i edukacyjnych w różnych dziedzinach sztuki
- spotkania z twórcami sztuki
- własną produkcję artystyczną, między innymi spektakle teatralne, koncerty, spektakle muzyczne i multimedialne oraz programy animacyjne dla dzieci
- inspirowanie twórczości dla dzieci, między innymi poprzez konkursy i warsztaty dla artystów profesjonalnych
- promocję wartościowej i nowatorskiej sztuki dla dzieci i młodzieży oraz współczesnych metod edukacji kulturalnej

WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE