Warsztaty Aktorskie w Centrum Kultury "Scena to dziwna" w Gnieźnie
Warsztaty Aktorskie w Centrum Kultury "Scena to dziwna" w Gnieźnie

W gnieźnieńskim Centrum Kultury "SCENA TO DZIWNA" nasi aktorzy prowadzili warsztaty aktorskie dla dzieci.

Na zajęciach młodzi uczestnicy mieli okazję:
- poznawać różne formy teatralne (pantomima, teatr lalek, teatr cieni, teatr dramatyczny)
- wykonywać ćwiczenia i zabawy relaksujące oraz uwalniające stres i napięcie
- ćwiczyć i usprawniać narządy mowy
- uczyć się wyrażania emocji poprzez ruch, gest

Ćwiczenia i zabawy teatralne ukierunkowane były przede wszystkim na:
- stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań 
- rozwijanie umiejętności pracy w zespole
- podnoszenie samooceny i niwelowanie stresu 
- rozwijanie umiejętności koncentracji, pamięci, świadomości i wyrażania emocji
- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej

Warsztaty Aktorskie w Centrum Kultury "Scena to dziwna" w Gnieźnie Warsztaty Aktorskie w Centrum Kultury "Scena to dziwna" w Gnieźnie Warsztaty Aktorskie w Centrum Kultury "Scena to dziwna" w Gnieźnie Warsztaty Aktorskie w Centrum Kultury "Scena to dziwna" w Gnieźnie Warsztaty Aktorskie w Centrum Kultury "Scena to dziwna" w Gnieźnie Warsztaty Aktorskie w Centrum Kultury "Scena to dziwna" w Gnieźnie Warsztaty Aktorskie w Centrum Kultury "Scena to dziwna" w Gnieźnie Warsztaty Aktorskie w Centrum Kultury "Scena to dziwna" w Gnieźnie Warsztaty Aktorskie w Centrum Kultury "Scena to dziwna" w Gnieźnie