URZĄD MIASTA WAŁCZ - Jarmark Stefana Batorego
URZĄD MIASTA WAŁCZ - Jarmark Stefana Batorego

Wraz z Fundacją Wspierania Inicjatyw Społecznych „Za wszelka cenę” realizowaliśmy trzydniowy program obchodów Jarmarku Stefana Batorego w Wałczu. Do naszych obowiązków należała większość realizowanych działań od zorganizowania programu dla dzieci i dorosłych, programu scenicznego, spektaklu plenerowego przez zorganizowanie jarmarku artystów rzemieślników  po patronaty medialne, logistykę i zasoby ludzkie.

Co działo się na ulicach miasta relacjonują poniże zdjęcia. Na scenie występowali muzycy i zespoły z regionu oraz specjalnie zaproszeni goście m.in. Sun Flower Orchestra i Ania Dąbrowska. Ostatniego trzeciego dnia wieczorem tysiące mieszkańców przybyło nad brzeg jeziora oglądać specjalnie przygotowany spektakl plenerowy pt.: „Legendy Jezior Wałeckich”.

URZĄD MIASTA WAŁCZ - Jarmark Stefana Batorego URZĄD MIASTA WAŁCZ - Jarmark Stefana Batorego URZĄD MIASTA WAŁCZ - Jarmark Stefana Batorego URZĄD MIASTA WAŁCZ - Jarmark Stefana Batorego URZĄD MIASTA WAŁCZ - Jarmark Stefana Batorego URZĄD MIASTA WAŁCZ - Jarmark Stefana Batorego URZĄD MIASTA WAŁCZ - Jarmark Stefana Batorego URZĄD MIASTA WAŁCZ - Jarmark Stefana Batorego URZĄD MIASTA WAŁCZ - Jarmark Stefana Batorego