TEATR ZA MIASTEM
TEATR ZA MIASTEM

Zapraszamy na spektakle dla dzieci i młodzieży realizowane przez nasz Teatr Za Miastem.

Misja Teatru Za Miastem

Jednym z priorytetów w działalności Teatru Za Miastem jest ogólnie pojęta edukacja artystyczna.

Główne cele

Celem działań edukacyjnych jest: popularyzacja sztuki zarówno wśród dorosłych jak i najmłodszych odbiorców – dzieci i młodzieży, przygotowanie do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, stworzenie szans na rozwijanie swoich talentów oraz kreatywne zagospodarowanie czasu wolneg.

Wspieranie idei edukacji teatralnej oraz ożywienie działalności artystycznej w okresie letnimRealizacja warsztatów teatralnych dla grup dzieci i młodzieży z powiatu gnieźnieńskiego.

Realizacja warsztatów artystycznych dla osób dorosłych z przedziału wiekowego 50+

Organizacja pracy w grupach – aktorskiej, kostiumowo-scenograficznej, muzycznej i promocyjnej zakończonej prezentacją

Efekt długofalowy projektu -  kontynuowanie działalności edukacyjnej i artystycznej z grupą osób najbardziej zaangażowanych i chętnych do dalszej przygody z Teatrem.

Rozwijanie indywidualnych talentów i artystycznych zdolności poprzez staranny rozdział ról i funkcji odpowiadających realnym możliwościom uczestników.Wzmacnianie i rozwijanie poczucia własnej wartości, pewności siebie, wiary w swoje siły i możliwości poprzez stworzenie kontekstu bezpieczeństwa, akceptacji i stymulacji oraz przez zamknięcie cyklu zabaw prezentacjami widowiska - wymiernego rezultatu pracy.

Uwalnianie energii kreatywnej, rozbudzanie wyobraźni i twórczego samodzielnego myślenia poprzez stawianie zadań i celów o wzrastającym stopniu trudności.

Zdobywanie umiejętności pracy zespołowej i budowanie poczucia odpowiedzialności za wspólnie realizowany projekt poprzez włączenie wszystkich uczestników w aktywne działania.

TEATR ZA MIASTEM