Otwarcie Fabryki Nalewek Bolesława Kasprowicza
Otwarcie Fabryki Nalewek Bolesława Kasprowicza

 

Czas na chwilę zatrzymał się, a piwnice kamienicy, w której przed ponad  stu laty istniała wytwórnia trunków, odzyskały dawną świetność.  Otwarcie Fabryki Nalewek w Hotelu Pietrak w Gnieźnie było nie tylko rozrywkowym wydarzeniem, ale przede wszystkim podróżą do historycznych zakątków pierwszej stolicy, z których istnienia zdawali sobie sprawę tylko nieliczni.

To właśnie tutaj Bolesław Kasprowicz w 1888 roku wybudował jeden z pierwszych zakładów alkoholowych funkcjonujących na ziemiach pruskich w okresie zaborów. Z czasem alkohole o polsko brzmiących nazwach, takich jak Soplica zostały eksportowane na tereny Europy, a nawet za ocean.

Postaci niezwykłego przedsiębiorcy nie zabrakło również na oficjalnym otwarciu. Przywrócony na moment do życia Kasprowicz udzielił treściwego wywiadu oraz wyjawił tajemnicę powstania, jakże na ówczesne lata,  niezwykłej fabryki.

Otwarcie Fabryki Nalewek Bolesława Kasprowicza Otwarcie Fabryki Nalewek Bolesława Kasprowicza Otwarcie Fabryki Nalewek Bolesława Kasprowicza Otwarcie Fabryki Nalewek Bolesława Kasprowicza Otwarcie Fabryki Nalewek Bolesława Kasprowicza Otwarcie Fabryki Nalewek Bolesława Kasprowicza Otwarcie Fabryki Nalewek Bolesława Kasprowicza