NEUCA - ODKRYCIE GENU OPTYMIZMU
NEUCA - ODKRYCIE GENU OPTYMIZMU

Na terenie firmy NEUCA nasza ekipa aktorska uczestniczyła w naukowym performance. Pracownicy firmy mogli zaobserwować proces wyodrębnienia z ludzkiego genomu genu optymizmu. Liczne eksperymenty prowadzone były na terenie całej firmy.

Pobrany materiał genetyczny od przypadkowo spotkanych na korytarzach i pokojach ludzi – zaowocował prawdziwym sukcesem. Gen optymizmu został odkryty.

NEUCA - ODKRYCIE GENU OPTYMIZMU NEUCA - ODKRYCIE GENU OPTYMIZMU NEUCA - ODKRYCIE GENU OPTYMIZMU NEUCA - ODKRYCIE GENU OPTYMIZMU NEUCA - ODKRYCIE GENU OPTYMIZMU NEUCA - ODKRYCIE GENU OPTYMIZMU NEUCA - ODKRYCIE GENU OPTYMIZMU NEUCA - ODKRYCIE GENU OPTYMIZMU NEUCA - ODKRYCIE GENU OPTYMIZMU