A W SERCU CIĄGLE MAJ - warsztaty aktorskie i wokalne dla SENIORÓW 60+
A W SERCU CIĄGLE MAJ - warsztaty aktorskie i wokalne dla SENIORÓW 60+

Prowadzone przez nas warsztaty aktorskie i wokalne trwały blisko 3 miesiące.
Przystąpiło do nich 25 osób w wieku senioralnym.

Efektem pracy warsztatowej był spektakl muzyczny pt.: „Będzie Weselej".
Seniorzy w mistrzowski sposób zinterpretowali znane piosenki z Kabaretu Starszych Panów takie jak: „Shimmy szuja",, „ Rodzina", „ Prysły zmysły", oraz piosenki mniej popularne jak: „Wesoły deszczyk", „W słowach ślad", „ Drobne ogłoszenia" czy „Addio pomidory"

E L E M E N T Y  I  Z A G A D N I E N I A  W A R S Z T A T Ó W :
1. Trening aktorski- złożona z ćwiczeń ruchowych i głosowych.
2. Plastyka ruchu scenicznego z podstawowymi elementami pantomimy.
3. Impostacja piosenki i emisja głosu. 
4. Technika i wyrazistość mowy.
5. Zadania i ćwiczenia aktorskie. 
6. Tworzenie spektaklu muzycznego oraz pokaz z publicznością.

Praca warsztatowa była kreatywna, energetyczna i pełna radości. W pracy z seniorami skupiliśmy się przede wszystkim na nauce swobodnego bycia na scenie, braku lęku w byciu na scenie, zaufania do partnerów.
W pracy warsztatowej skorzystaliśmy z rozmaitych technik improwizacyjnych: od klasycznego impro do autorskich technik zarówno improwizacji dramatycznej jak i improwizacji emocjonalno-ruchowo-wokalnej.

A W SERCU CIĄGLE MAJ - warsztaty aktorskie i wokalne dla SENIORÓW 60+ A W SERCU CIĄGLE MAJ - warsztaty aktorskie i wokalne dla SENIORÓW 60+ A W SERCU CIĄGLE MAJ - warsztaty aktorskie i wokalne dla SENIORÓW 60+ A W SERCU CIĄGLE MAJ - warsztaty aktorskie i wokalne dla SENIORÓW 60+ A W SERCU CIĄGLE MAJ - warsztaty aktorskie i wokalne dla SENIORÓW 60+ A W SERCU CIĄGLE MAJ - warsztaty aktorskie i wokalne dla SENIORÓW 60+ A W SERCU CIĄGLE MAJ - warsztaty aktorskie i wokalne dla SENIORÓW 60+ A W SERCU CIĄGLE MAJ - warsztaty aktorskie i wokalne dla SENIORÓW 60+ A W SERCU CIĄGLE MAJ - warsztaty aktorskie i wokalne dla SENIORÓW 60+ A W SERCU CIĄGLE MAJ - warsztaty aktorskie i wokalne dla SENIORÓW 60+ A W SERCU CIĄGLE MAJ - warsztaty aktorskie i wokalne dla SENIORÓW 60+ A W SERCU CIĄGLE MAJ - warsztaty aktorskie i wokalne dla SENIORÓW 60+ A W SERCU CIĄGLE MAJ - warsztaty aktorskie i wokalne dla SENIORÓW 60+ A W SERCU CIĄGLE MAJ - warsztaty aktorskie i wokalne dla SENIORÓW 60+ A W SERCU CIĄGLE MAJ - warsztaty aktorskie i wokalne dla SENIORÓW 60+