Dla firm

Event marketing / SZKOLENIA

 • SZKOLENIA

  Teambuilding
  Gra w terenie składa się z szeregu zadań, które pokażą słabe i mocne strony zespołu. Analiza wszystkich podejmowanych działań i uzyskanych efektów pozwoli wzmocnić grupę. Różnorodność zadań unaoczni wszystkim członkom grupy możliwości i silne strony każdej jednostki. Dobra zabawa, wspólne przeżycia zacieśnią więzi, zwiększą wzajemne zaufanie i poprawią atmosferę.

  Zarządzanie
  Uczestnicy poznają kompetencje menedżerskie, główne zadania menedżera, zarządzanie przez cele, style zarządzania i typowe błędy w zarządzaniu. Po tym teoretycznym wstępie rozpocznie się gra w terenie po której uczestnicy powinni umieć planować i organizować pracę zespołu, dobierać odpowiednie osoby do odpowiednich zadań, efektywnie delegować i kontrolować oraz motywować zespół do działania.

  Komunikacja
  Trening ma na celu nauczyć uczestników aktywnie słuchać, budować dobry kontakt z drugą osobą, sprawdzać wzajemne zrozumienie i efektywnie się komunikować. Celem gry terenowej osnutej fabułą będzie wykonanie pewnego zadania. Uczestnicy realizując poszczególne etapy będą zdobywać, wychwytywać, przekazywać i szyfrować szereg różnych wskazówek i informacji. Każdy etap będzie analizowany. Efektem treningu powinien być zrealizowany cel gry a przez to zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, aby polepszyć komunikację między ludźmi którzy na co dzień ze sobą pracują.

  Kreatywność
  Poprzez pełną niesamowitych przeżyć zabawę w terenie uczestnicy treningu nauczą się podchodzić nieszablonowo do rozwiązywania zadań, budować rozwiązania w sposób otwarty i intuicyjny, widzieć rzeczywistość z wielu punktów widzenia a także współpracować przy szukaniu rozwiązań.