Dla dzieci

WARSZTATY ARTYSTYCZNE / WARSZTATY ARTYSTYCZNE

 • ARTYSTYCZNE WAKACJE

  Program obejmuje następujące grupy zagadnień:

  - rozwijanie różnych form aktywności twórczej dzieci i młodzieży głównie poprzez realizację szeregu nowatorskich projektów specjalnych w formie warsztatów i innych przedsięwzięć twórczych pod opieką profesjonalnych artystów
  - szczególne uwzględnienie potrzeb dzieci sprawnych inaczej – artystyczne programy integracyjne
  - realizację projektów artystycznych i edukacyjnych w różnych dziedzinach sztuki
  - spotkania z twórcami sztuki
  - własną produkcję artystyczną, między innymi spektakle teatralne, koncerty, spektakle muzyczne i multimedialne oraz programy animacyjne dla dzieci
  - inspirowanie twórczości dla dzieci, między innymi poprzez konkursy i warsztaty dla artystów profesjonalnych
  - promocję wartościowej i nowatorskiej sztuki dla dzieci i młodzieży oraz współczesnych metod edukacji kulturalnej
  - organizowanie ogólnopolskich i międzynarodowych imprez artystycznych ściśle związanych ze sztuką dla dzieci (festiwale, przeglądy, biennale, konfrontacje, etc.)

  Cele w długoterminowej pracy artystycznej z dziećmi
  - inspirowanie profesjonalnej twórczości dla dzieci i młodzieży,
  - promocja nowych wartościowych zjawisk artystycznych,
  - popularyzacja i wspieranie rozwoju nowych metod edukacji kulturalnej młodego pokolenia,
  - dokumentacja i wymiana informacji dotyczących zdarzeń artystycznych związanych ze sztuką dla dzieci.
  -  tworzenie i realizowanie nowych programów pracy artystycznej nastawionych nie tylko na twórczość dla dzieci ale także bezpośrednio z dziećmi.

  Artystyczne Wakacje to cykl warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, spędzających wakacje w mieście lub na wsi.

  Dzieci mogą brać udział w zajęciach na poziomie zarówno obserwatora, uczestnika, ucznia jak i twórcy.

  W programie chcemy położyć duży nacisk na działania pobudzające kreatywność podczas wspólnej zabawy będącej formą twórczego zaangażowania. Zadania i konkurencje będą angażować uczestników dzięki podziałom na grupy – dobrane losowo.
  Identyfikacja grup i przynależność do zespołu – powierzone zadanie i obserwacja postępów i efektów działania to ważny element w procesie integracji uczestników.
  Zespoły będą miały okazję współpracować ze sobą podczas działań wychodzących poza grupę. Współzawodnictwo, które się pojawi to reakcja naturalna – jednak sposób definiowania działań – ich oddźwięk i skutek spowoduje wyodrębnienie wyłącznie pozytywnych emocji nie krzywdzących żadnego z uczestników.

  Zadania, do których chętnie angażują się dzieci niezależnie od wieku i uwarunkowań społecznych to działania z kręgu ARTE sztuk wizualnych – będące połączeniem form muzycznych, plastycznych, teatralnych – dające szansę zamanifestowania swoich umiejętności dosłownie każdemu, dzięki ogromnemu wachlarzowi możliwości wyrażania siebie.

  Aktywność – jako wentyl bezpieczeństwa
  W każdej grupie dzieci można zaobserwować różne postawy zachowań od apatycznych i zblokowanych dzieci po te, których rozpiera energia. Skupiając się na ostatnich – nie można zapomnieć o konieczności zastosowania zabaw ruchowych, uruchamiających ciało dla wyrzucenia pokładów energii. Pozwala to na odpowiednie ukierunkowanie potencjału energetycznego. Nad aktywność rodzi zniecierpliwienie i w rezultacie przyczynia się do negacji i destrukcji. Dając możliwość wyrzucenia nadwyżki energii przy działaniach ruchowych, sportowych sprawimy, że dzieci będą gotowe wykonać wszystkie stojące przed nimi zadania.

  Dowartościowanie
  Każde twórcze działanie powinno być pochwalone i obwieszczone wszystkim uczestnikom. To bardzo istotne szczególnie w przypadku dzieci, które nie doświadczają na co dzień afirmacji, gestów akceptacji nie mówiąc o miłości. Nie zawsze dotyczy to dzieci z Domów Dziecka – często dzieci kochane z rodzin funkcjonujących na pozór prawidłowo – są niedowartościowane i zgnębione.
  Podczas trwania naszego programu – wszyscy poznają prawdziwych mistrzów i artystów

  Wyjście z cienia
  Nawet wśród dzieci zdrowych o ustabilizowanej sytuacji rodzinnej zdarzają się jednostki apatyczne, zblokowane, unikające kontaktów z dużymi grupami rówieśników. Takie dzieci potrzebują znacznie dłuższego czasu – rozbiegówki – aby w pełni uczestniczyć we wspólnej zabawie. Nie można ich zmuszać  - należy dać im czas na przystosowanie. Te osoby powinny mieć przygotowane miejsce gdzie z dala od pozostałych uczestników będą mogły rysować, lepić, tworzyć... i powoli oswajać się z otaczającą przestrzenią.