Dla dzieci

WARSZTATY ARTYSTYCZNE / TEMATY WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH

 • TEMATY WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH

  Uczestnicy biorą udział w atrakcyjnym, cyklicznym programie kształtującym wyobraźnię i wrażliwość artystyczną. Warsztaty artystyczne to działania  „pierwszego kontaktu” w rozwijaniu - pod okiem profesjonalnych aktorów i animatorów - uzdolnień i zainteresowań z różnych dziedzin sztuki.

  TEMATY WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH

  - Małe formy teatralne – czyli kameralne spektakle i przedstawienia dla dzieci oparte na znanych baśniach i bajkach w wykonaniu profesjonalnych aktorów i animatorów

  - Tworzenie rekwizytów i kostiumów do przedstawienia

  - Teatr z wyobraźni - czyli wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku do tworzenia prostych form teatralnych

  - W krainie dźwięków – program z udziałem instrumentalistów, w którym dzieci nie tylko słuchają muzyki, lecz także wykonują ją razem z artystami poprzez realizację najróżniejszych zadań zaprojektowanych przez kompozytorów, polegających często na improwizacji: dźwiękowej, ruchowej, głosowej. Uczestnicy nie są tu jedynie biernymi odbiorcami, lecz stają się „artystami” współodpowiedzialnymi za wykonanie utworu. Ich wyobraźnia i aktywność są integralnymi częściami muzyki, która jest po trosze także ich „dziełem”. Udział dzieci nie może zakłócać muzycznej narracji, lecz ma ją wzbogacać, dlatego utwory będą tak skomponowane, by ich realizacja nie wymagała zbyt wielu ćwiczeń i prób, lecz stanowiła dla wszystkich wykonawców wspaniałą zabawę

  - Teatr Cieni – czyli nauka wykorzystania innych form aktywności teatralnej za pomocą białego ekranu i światła

  - Teatr Ruchu – poznajemy zagadnienia rytmiki i tańca

  - Teatr Lalek – dzieci poznają kukiełki, pacynki oraz same tworzą swoje pierwsze lalki teatralne do wymyślonej własnej historii

  - Origami – świat z papieru, ciekawa zabawa połączona z nauką tworzenia form plastycznych z papieru

  - Teatr Ekologiczny – rekwizyty tworzone z „czystych śmieci”, tematyka nawiązująca do problemów cywilizacji

  - Spotkania z piosenką

  - W kręgu magii – nauka sztuczek magicznych, spotkanie z prawdziwymi magikami i prestidigitatorami oraz z najwybitniejszym młodym czarodziejem Harrym Potterem.

  Dzieci mogą brać udział w zajęciach na poziomie zarówno obserwatora, uczestnika, ucznia jak i twórcy.