Dla dzieci

EVENTY / EVENTY SPORTOWE

  • EVENTY SPORTOWE

    Jedną z dyscyplin sportowych szczególnie ukochaną przez Polaków jest niewątpliwie piłka nożna.
    Skupiając się na niej możemy zaoferować kilkanaście programów eventowych angażujących dzieci i młodzież do czynnego uczestnictwa w serii zmagań piłkarskich na poziomach treningu i turnieju.

    Poza futbolem preferujemy ogólnorozwojowe gry sportowe przystosowane pod względem trudności do poszczególnych grup wiekowych z uwzględnieniem podziału na chłopców i dziewczynki.

    Na prawidłowym przebiegiem zadań czuwają animatorzy oraz sportowi szkoleniowcy.